З метою забезпечення високої якості професійної підготовки випускників на основі взаємодії та комплексної співпраці з роботодавцями щодо вдосконалення освітніх програм здобувачів вищої освіти  було затверджено склад Експертної ради роботодавців зі спеціальності.

Склад ради

Голова ради: Кальченко Вадим Володимирович – головний інспектор з захисту інформації Управління державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації в Сумській області.

Секретар ради: Марченко Анна Вікторівна – заступник декана факультету електроніки та інформаційних технологій

Члени ради:

  • Чалий Олександр Володимирович – завідувач відділу технічної підтримки рішень замовників ТОВ «НЕТКРЕКЕР» м. Суми, керівник навчально-консультаційного центру ТОВ «НЕТКРЕКЕР» в СумДУ;
  • Бічук Сергій Юрійович – начальник бюро по організації інформаційної безпеки АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»;
  • Дмітрієв Денис Володимирович – співробітник з питань інформаційної безпеки ТОВ «УАН-ЕКС-ІНТЕРНЕТ» м. Франкфурт, Німеччина;
  • Тарасенко Євгеній Вікторович – завідувач сектора комп’ютерно-технічного та телекомунікаційних досліджень Сумського державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, член Експертної ради роботодавців.

0958-І (28.12.2019) Про створення Експертної ради роботодавців для спеціальності 125

0890-I (06.11.2020) зміни ЕРР 125 Кібернетика 122 КН

Витяг з протоколу  РПГ 26.08.2020
Витяг з протоколу РПГ_19.02.2021
Витяг з протоколу ЕРР_26.02.2021
Витяг з протоколу ЕРР_26.08.2020